Grubumuz İletişim English
Ana Sayfa Şirketimiz Ürünlerimiz Patentlerimiz Basında Biz
   
 
Ürünlerimiz
Elektronik Güvenlik Sistemleri
İnşaat Teknolojileri
Endüstriyel Otomasyon
Sağlık Servis Hizmetleri
Reklam Sektörü
Askeri Malzemeler
CNC Metal ve Ahşap İşlemleri

 
EBAS BİNA OTOMASYON SİSTEMİ
Bu projenin amacı binanızda;

Yeterli ve etkili bir bina otomasyon sisteminin gerçekleştirilmesi,
Havalandırma ve klima, access (giriş, çıkış), aydınlatma ,enerji dağılımı
ve kontrolü, su sistemi scadası, merkezi yangın algılama ve
söndürme,CCTV izleme ve kayıt, hırsızlık alarmı sistemlerinin, Elektrik,
elektronik, fönömatik ve mekanik gibi tüm fiziksel kontrolların bir merkezi
kontrol (bilgisayar santrali) sistemi ile idare edilmesi.
 
 
Bu sistemin scada şeklinde programlanabilmesiyle büyük enerji tasarrufu sağlanması, acil durum otomasyonları sayesinde herhangi bir felaket anında otomatik karar mekanizması programı uygulayarak can ve mal güvenliğinin azami seviyede sağlanmasıdır.EDRA Elektronik Araştırma ve Geliştirme Binanızın ihtiyaç duyacağı bina otomasyonu sistemini en mükemmel şekilde kuracak ve sürdürecek tarzda konuşlanmıştır.
İzmir'de bulunan Genel Merkezi ile SENER CONSTRUCTION TECH.LTD Binanıza layık olduğu yüksek kaliteli profesyonel güvenlik ve otomasyon hizmeti sunacaktır. Binanızın ihtiyaçları değerlendirildiğinde yerel ve merkezi kaynaklarının mevcudiyeti ve profesyonelce çalışmaları EDRA'ya , bu ihtiyaçları bilmeyen rakiplerine oranla bariz bir üstünlük sağlamaktadır. Bizim projemizin üstün tarafları aşağıda sunulmuştur.

SENER , Binanızda uygulanabilecek bina otomasyonu ile ilgili politika ve usulleri teorik ve uygulamalı olarak bilmektedir.

Fiyat teklifimiz rekabetçi bir teklif olacaktır. SENER, diğer firmaların kalite prensiplerinden fedakarlık yapmadan veremeyecekleri bir fiyatı teklif edebilecek güçtedir.

Bizim teklifimiz maliyet ve etkinlik düşünülerek hazırlanacak ve tüm yasal zorunlulukları kapsamına alacaktır.

SENER, bina otomasyonu sistemi projesini tesis edecek olan mühendis ve teknisyenlerinin tecrübelerini tesisinize sunmaktadır.
 
   
Söz konusu gözetim MARPA GROUP' un güvenliğe yönelik diğer şirketlerinin halen mevcut , yeterli ve kuvvetli teknik ve lojistik kabiliyeti ile desteklenmektedir.Mevcut internet, faks ve telefon muhabere sistemimiz Tesisiniz ve Genel Merkez arasındaki iletişimi her an sürdürebilecektir.Tüm binanın tüm fonksiyonları Remote access (Uzaktan idare) sistemi sayesinde İnternet ve IP telefon hatları ile uzaktanda kumanda edilebilmektedir.Binanızda uygulanacak olan ; birinci sınıf, diğer tesislerde denenmiş ve kanıtlanmış eğitim sistemimiz profesyonel etkinliğimizi artırmaktadır.
SENER olarak binanıza otomasyon sistemi tesis etmek bizim için bir ayrıcalık olacaktır ve biz bu sözleşmeye şirket bazında öncelik vermeyi taahhüt ediyoruz.SENER kabiliyet, yeterlilik ve bilgi ile desteklenmiş ve yıllarla ifade edilen tecrübenin bina otomasyonu tesis edecek şirketin seçiminde dikkate alınacağına inanmaktadır.
   
BİNA ISITMA, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMASININ
OTOMATİK KONTROLU (HVAC) :

SENER Bina Otomasyonu sistemi, binanın ısıtma, havalandırma ve soğutmasını doğrudan digital kontrol elemanları vasıtasıyla tam otomatik
olarak kontrol eder.PID ( Proportıonal İntegral Derivative ) loop kontrol, ''şayet / o zaman''
mantık kuruluşu, olay sıralaması, hesaplamaları ve tatil / fazla çalışma programları gibi özellikleri ile mevcut 'Bilgisayar Programımız'' bina ısıtma,
havalandırma ve soğutma sisteminin daima en üst seviyede etkinlikle çalışmasını sağlar.
 
Ekonomik enerji (Kw) harcama ihtiyacı, değişebilir frekans sürücüsü (VFD), soğutulmuş su reseti ve merkezi tesis optimizasyonu gibi maliyet etkinlik
özellikleri cihazlardaki eskime ve yıpranmayı, dolayısıyla masraflarınızı azaltır.
Doğrudan Digital Kontrol (DDC)'a bir kez bu kontrol bilgilerini yazıp yükledikten sonra sistem başka bir bilgisayar desteğine ihtiyaç duymadan çalışır.
   
BİNA GİRİŞLERİNİN KONTROLÜ
SENER Bina Otomasyonu Giriş Kontrol Sistemi bina yöneticilerine veya bina güvenlik görevlilerine bireylerin binanın herhangi bir yerine girişini sınırlama ve onları izleme olanağı sağlar.

Kart okuyucular, proximity okuyucular ve key pad'ler gibi giriş kontrol panelleri girmek isteyen şahısların numara ve kodlarını Bina Otomasyon Sistemine aktarır.
Daha sonra bilgisayar programı bu kişinin girmeye yetkisi olup olmadığını tespit ederek girişe müsaade eder yada reddeder ve bütün bu faaliyetleri kaydeder.
 
 SENER Bina otomasyonu Sistemine bir kartın tekrar tekrar kullanımını önleme özelliği de vardır . Örneğin bir garaja girildiğinde şahıs aynı kartla tekrar girmek istiyorsa önce garajdan çıkmak zorundadır. Bütün giriş kontrol faaliyetleri bir Faaliyet Kayıt Dosyasına kayıt edilir. Bu dosyada tarih, zaman, kartın okunduğu yer, kart okuyucu numarası, giriş tipi ve genel kart bilgileri gibi bilgiler bulunur ve bunlar mevcut kart bilgileri ile karşılaştırarak listelemede kullanılabilir. Ayrıca , kart faaliyet raporu kullanıcının kartı en son ne zaman kullandığı bilgisini de vermektedir.
   
BİNA AYDINLATMASININ KONTROLÜ

SENER Bina Otomasyonu Sistemi bina mühendislerine binanın ihtiyacı olan genel aydınlatmayı programlama imkanı vermektedir. Örneğin tatilleriniz süresince istediğiniz bina aydınlatması düzenini günler, haftalar, aylar hatta yıllar öncesinden programlayabilirsiniz. Sistem yıllık %30 lara varan enerji tasarrufu sayesinde ,kendi amortismanını kısa bir süre içinde gerçekleştirmektedir.Tüm noktalar ayrı ayrı programlanabilmektedir.

 
 
   
MERKEZİ CCTV (KAMERA) KONTROLÜ

SENER Bina Otomasyonu merkezi kamera sistemini takip eder, kaydeder,raporlar, binanın uzaktan INTERNET veya normal telefon hatları ile izlenmesine olanak tanır, bina mühendislerine binanın ihtiyacı olan genel izleme yapısını programlama imkanı vermektedir. Örneğin bina operatorü, güvenlik şefi veya bina sahibi; binanın tamamını dünyanın her yerinden izleyebilir, kaydedip saklayabilir

Tüm kayıtlar digital olarak renkli veya S/B saklanmakta 2-30 Fps hızında kayıt alınabilmektedir.
Sistem Edra Bina Otomasyon (EBAS) yazılımı ile programlanabilmekte ve tüm tüm sistem kameraları digital kayıt ve Motion Dedection (hareket algılama) yeteneğine sahiptirler. Sistem hiçbir video kaydediciye ihtiyaç duymadan tüm kayıtları HARDDİSK, CD RW yada CDR 'lara backup (yedek) alabilmekte, digital resim işleme teknolojisiyle 21.yüzyıl CCTV teknolojisine sahiptir.
   
YANGIN VE YAŞAM GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

SENER Bina Otomasyonu Sistemi hoparlörleri, stropları, duman dedektörlerini ve anahtarlar gibi ikaz alıcılarını monitör eder, izler.

Alarm verilir verilmez, SENER Bina Otomasyonu Sistemi dahili olarak güvenlik izleme santralinde sesli alarm verir, alarm veren cihazın yerini ekranda gösterir, raporu bilgisayar yazıcısında basar ve alarmı faaliyet kayıt dosyasına kayıt ederek bilgisayarın hard diskinde saklar.


 
Sistem yangın anında yangını izleyebilmekte, yayılmalara göre bina tesisatını yönlendirebilmektedir.Örneğin; 30 katlı bir plazanın 10. katının 120 nolu odasında çıkan bir yangın, kısa bir süre içinde 121 ve 122 nolu odalara yayılmakta ise, sistem bu yayılmayı algılar, Intelli automation TM işletim sistemi 10. katın (117,118,119) ve (123,124,125) 9. katın 117,118,119,121,123,124,125 11.katın 117,118,119,121,122,123,124,125 elektrik, gaz vs. tesisatlarını kapatır ve asansörün 9.,10.,11. katta durmamasını sağlar.
Odalarının sprinklerini ( su ve karbondioksit söndürme) aktive edilir, yangınablukaya alınarak, fiziki müdahale timini odalarına sesli anons yaparak harekete geçirir.Tüm binaya sesli acil çıkış anonsları yapar
   
GENEL ENERJİ KONTROLÜ SİSTEMLERİ

SENERLABS Bina Otomasyonu Sistemi tüm otomatik şalter, motor,elektronik valfler gibi binadaki enerji kontrol noktalarını izler.Bu üniteleri programlama ve kontrol olanağı sağlar.

SU DAĞILIM, ISITMA SOĞUTMA KONTROLÜ

SENER Bina Otomasyonu Sistemi binadaki vana ,valf, pompa, kazan gibi her türlü su kontrolünü izleme ,ve idare etme olanağı sağlar.

 
SENERLABS BİNA OTOMASYONU SİSTEMİNİN ÜSTÜN TARAFLARI

SENERLABS Bina Otomasyonu Sistemi, ısıtma, ve soğutma sistemini otomatik olarak düzenleyerek bina sakinlerinin rahatını sağlamak bina giriş çıkışlarını etkin bir şekilde izlemek ve emniyete almak, enerji tasarruflu aydınlatma programını sürdürmek ve yangın ve yaşam güvence sistemini monitör etmek üzere dizayn edilmiştir.ED&RA Bina Otomasyonu Sistemi ile bina monitör görevlileri tesisin tamamını merkezi bir noktadan bir bilgisayar (PC) ile izlemek olanağına kavuşmuştur.kavuşmuştur.Bizim bilgisayar programımız kullanıcılar düşünülerek kolay kullanımlı grafik iletişimli olarak hazırlanmıştır ve ezberlenecek kodlar vb. bulunmadığı için de operatörlerin eğitim süreleri kısadır.SENER Bina Otomasyonu sistemi çeşitli satıcıların muhtelif yerlerdeki panelleri ile direk olarak iletişim kurabilir. Bu da mevcut cihazların yerini değiştirme masrafı yaratmadan sistemin kurulması imkanını sağlar. SENER Elektronik Araştırma ve Geliştirme şirketi otomasyon sistemi olmayan binalar için Bina Otomasyon sisteminin yanısıra Doğrudan Digital Kontrolun (DDC) tüm bir hattını müşterilerine sunmaktadır. DDC : Tüm uç birimler, talimatları digital bir protokol (haberleşme kodları) ile alır, elde edilen veriler, mikrokontroller ile process raporu verilir.SENER Bina Otomasyon sisteminin uyumluluğu, yerel satıcılarda halen satılmakta olan yedek parçaları sistemde kullanması nedeniyle rekabetçi bir fiyat sunma imkanı sağlamaktadır.

SİSTEMİN TESİS PROSEDÜRÜ

Sözleşmenin imzalanmasını takiben projeye göre keşif ve fiyatlandırma çalışmaları yapılacak ve müteakiben montaj süresi bildirilecektir.

 
   
   

  

   
 
 
 
michael kors sale nike free run air max enfant nike free run air max 90 air max one pas cher air max pas cher roshe run pas cher roshe run femme nike air max free run pas cher nike roshe run noir nike roshe run femme christian louboutin sale nike roshe run rouge chrisitan louboutin shoes nike roshe run nike free run christian loubotuin outlet michael kors sale louboutin shoes chrisitan louboutin shoes michael kors sale air max one air max chrisitan louboutin shoes nike roshe run pas cher free run pas cher roshe run femme nike free run michael kors outlet uk air max 95 nike free run pas cher louboutin sale michael kors outlet uk louboutin uk louboutin sale michael kors outlet uk nike free run pas cher nike free run jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan retro 11 jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan retro 11 jordan retro 11 jordan 11 low georgetown jordan retro 11 low georgetown 11s jordan retro 11 low georgetown low georgetown 11s jordan retro 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s jordan retro 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan retro 11 jordan retro 11 jordan retro 11 jordan retro 11 jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s low georgetown 11s jordan retro 11 jordan retro 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s low georgetown 11s jordan retro 11 low georgetown jordan retro 11 low georgetown jordan 5 metallic silver low georgetown 11s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s adidas yeezy 750 boost adidas yeezy 750 boost jordan 13 low hornets metallic silver 5s metallic silver 5s low hornets 13s adidas yeezy 750 boost jordan 11 low bred jordan 11 low bred adidas yeezy boost low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s jordan 5 metallic silver jordan 5 metallic silver low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown metallic silver 5s jordan 5 metallic silver jordan 11 low bred low hornets 13s low hornets 13s jordan 13 low hornets jordan 11 low bred adidas yeezy boost low hornets 13s jordan 11 low bred low bred 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown low georgetown 11s jordan 11 low georgetown low georgetown 11s coach outlet low hornets 13s metallic silver 5s metallic silver 5s jordan 5 metallic silver metallic silver 5s metallic silver 5s low hornets 13s metallic silver 5s jordan 5 metallic silver low georgetown 11s low georgetown 11s low georgetown 11s low bred 11s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 13 low hornets metallic silver 5s louis vuitton outlet jordan 5 metallic silver low hornets 13s metallic silver 5s metallic silver 5s louis vuitton outlet metallic silver 5s metallic silver 5s jordan 11 low georgetown hare 7s jordan 5 metallic silver jordan 5 metallic silver jordan 13 low hornets louis vuitton outlet jordan 11 low bred metallic silver 5s hare 7s jordan 11 low georgetown jordan 11 low bred michael kors outlet hare 7s jordan 5 cement tongue hare 7s lola bunny 7s jordan 11 low bred jordan 13 low hornets low bred 13s low hornets 13s louis vuitton outlet low georgetown 11s jordan 11 low georgetown jordan 5 cement tongue jordan 13 low hornets jordan 13 low bred metallic silver 5s low hornets 13s lola bunny 7s nsk 2h jordan 13 low hornets low bred 11s jordan 13 low hornets jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown dental handpieces high speed jordan 7 lola bunny jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown NSK dental 2 holes jordan 11 low bred low hornets 13s cement tongue 5s jordan 13 low bred low hornets 13s low bred 11s low hornets 13s jordan 5 cement tongue low hornets 13s low georgetown 11s low bred 13s jordan 5 cement tongue midnight navy 5s jordan 5 cement tongue low georgetown 11s low georgetown 11 lola bunny 7s jordan 13 low bred low bred 13s jordan 11 low bred jordan 5 cement tongue low bred 13s jordan 5 cement tongue jordan 5 cement tongue low hornets 13s cement tongue 5s jordan 11 low georgetown low hornets 13s jordan 5 cement tongue jordan 7 hare low hornets 13s low bred 13s low bred 13s low bred 13s low georgetown 11 lola bunny 7s low bred 13s low bred 13s low bred 13s metallic silver 5s double nickel 10s double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel double nickel 10s jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel double nickel 10s jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel jordan 10 double nickel double nickel 10s double nickel 10s jordan 10 double nickel double nickel 10s jordan 11 jordan retro 11 jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 jordan retro 11 legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 11 legend blue 11s jordan retro 11 jordan 11 legend blue jordan 11 jordan retro 11 legend blue 11s jordan retro 11 jordan 11 jordan 11 jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 jordan retro 11 legend blue 11s jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s